Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Kinder–manuele therapie, is sinds 1 december een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie. De EWMM is een europese werkgroep van artsen, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingenorthopedie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.

Sinds december 2014 is kinder-manuele therapie als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten.(bron: Eric Saedt)