Therapie voor het kaakgewricht, aangezicht en schedel
Sinds 2024 ben ik Koen Giesen gecertificeerd CRAFTA-therapeut

 Hieronder volgt informatie over wat de CRAFTA therapeut kan behandelen.

CRAFTA® betekent Cranio Faciale Therapy Academy. Dat is een zeer gespecialiseerde
opleiding in manueel therapie voor het behandelen van pijn en stoornissen in het gebied van
het hoofd, de hals, de kaak en de nek.

Door een intensieve post-HBO opleiding van minstens 240 contacturen (25 ECTS) kan de
gecertificeerde CRAFTA® therapeut klachten onderzoeken en behandelen zoals:
 kaakpijn, knakkende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen van de mond,
tandenknarsen, klemmen, stoornissen in het contact tussen boven- en onderkaak (ook
als ondersteuning bij orthodontie),
 hoofdpijn op zichzelf staand of als gevolg van stoornissen in de nek-, kaak-, hoofd- en
halsregio,
 groeistoornissen, asymmetrische ontwikkeling en functionele problemen,
 oorsuizen (verbonden met kaak- en nekbewegingen) en pijn bij bijholteontstekingen,
 duizeligheidsklachten, evenwichtsstoornissen, aangezichtspijn en
aangezichtsverlamming
Door de specifieke locatie en regio van deze problematiek werkt een CRAFTA® therapeut
nauw samen met tandartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, neurologen, orthodontisten,
logopedisten en kinderartsen.

In een onderzoek wordt middels een geprotocolleerd model een anamnese afgenomen en een
lichamelijk onderzoek gedaan om eventuele dysfuncties en stoornissen in kaart te brengen.
Daarna wordt met u als patiënt besproken wat de opties zijn. Mocht er gekozen worden voor
een behandeltraject dan is de verwachting dat binnen 4-6 behandelingen er duidelijk positieve
veranderingen optreden in uw klacht.